HĐND huyện Sông Mã đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động

(11/03/2016)
Thời gian qua, Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã đã có sự cải tiến, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri; ...