Giả danh Thanh tra Bộ Y tế

(10/07/2017)
Ngày 05/7/2017, Phòng Y tế huyện nhận được công văn số 107/SYT-Ttra ngày 05/7/2017 của Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc phối hợp cảnh báo tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh cung ứng dịch vụ ...

Sông Mã tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh

(29/06/2017)
Sáng ngày 24/6/2017, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông về thực hiện bình đẳng giới và hệ lụy mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2017.

Huổi Một xây dựng “xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế”

(26/06/2017)
Xã Huổi Một có 24 bản với trên 7.137 nhân khẩu, trong đó có 5 dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Sinh Mun, Kinh cùng sinh sống. Với mục tiêu phấn đấu xây dựng xã đạt các tiêu chí ...

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế; các văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế và Luật Bảo hiểm xã hội

(16/06/2017)
Ngày 08/6/2017, Phòng Y tế huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế; các ...

Ông Hó - Người có uy tín của bản Tre, xã Chiềng Cang

(07/06/2017)
Trong những năm qua, bằng sự gương mẫu đi đầu với kinh nghiệm, trách nhiệm và uy tín của mình, đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Sông Mã đã tập hợp, đoàn ...

Sông Mã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017

(31/05/2017)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 đang đến rất gần. Thời điểm này, các đơn vị trường có học sinh tham dự kỳ thi trên địa bàn huyện Sông Mã đang bước vào giai đoạn nước ...