Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản luật về Hộ tịch; Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung; Luật Biên giới quốc gia; Văn bản hợp nhất Luật cư trú của UBTVQH; Luật phòng, chống ma túy

(25/02/2019)
Ngày 25/02/2019, huyện Sông Mã đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản Luật ...

UBND huyện tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt Luật tố cáo năm 2018 và một số văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng

(28/11/2018)
Ngày 27/11/2018, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Sông Mã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật tố cáo năm 2018 và một số văn bản pháp luật về Phòng chống tham nhũng tại ...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình xã, thị trấn huyện Sông Mã năm 2018

(18/10/2018)
Nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm, năng lực, hiệu quả hoạt động và cung cấp những kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ, phương pháp cho cán bộ thực hiện công tác gia đình ở cơ sở trong việc ...