Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 20, Nghị quyết số 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

(29/03/2018)
Ngày 28/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 20 ngày 10/2/2014 và Nghị quyết số 31 ngày 23/6/2015 ...

Phiên họp thứ 22, UBND tỉnh khóa XIV

(28/03/2018)
Ngày 27/3, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 22, UBND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV

(24/03/2018)
Ngày 23/3, đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình ...

Họp Tổ thao trường, sở chỉ huy và huấn luyện thực binh khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018

(24/03/2018)
Ngày 22/3, đồng chí Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ thao trường, sở chỉ huy và huấn luyện thực binh khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018 đã chủ ...

Phiên họp thứ 41, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

(23/03/2018)
Ngày 22/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 41, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, xem xét, quyết định các nội dung ...

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

(16/03/2018)
Ngày 15/3, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ...

Họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ VIII

(16/03/2018)
Ngày 15/3, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ VIII năm 2018 đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả tổ chức các ...

Họp Ban Chỉ đạo phát triển đô thị tỉnh

(13/03/2018)
Ngày 12/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đô thị tỉnh đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo.

Phiên họp thứ 40, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

(12/03/2018)
Ngày 10/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 40, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét, quyết định các nội dung do ...