Phiên họp lần thứ 72, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

(23/03/2019)
Ngày 22/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đã chủ trì Phiên họp lần thứ 72, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

Phiên họp thứ 34, UBND tỉnh khóa XIV

(23/03/2019)
Ngày 22/3, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 34, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(21/03/2019)
Ngày 20/3, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Các đồng chí: Hoàng Văn Chất, ...

Hội đàm cấp cao hai tỉnh Sơn La và Xay Nhạ Bu Ly (nước CHDCND Lào)

(12/03/2019)
Ngày 12/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (nước CHDCND Lào) do đồng chí Phông Sa Vẳn – Sít Thạ Vông, Ủy viên Trung ương Đảng Cách mạng Lào, ...

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

(12/03/2019)
Ngày 11/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ ...

Phiên họp thứ 71, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

(06/03/2019)
Ngày 5/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 71, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

Phiên họp toàn thể lần thứ 32, UBND tỉnh khóa XIV

(26/01/2019)
Ngày 25/1, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 32, UBND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021). Dự Phiên họp có các đồng ...

Phiên họp thứ 67, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

(26/01/2019)
Ngày 25/1, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đã chủ trì Phiên họp thứ 67, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (Phiên thứ 2)

(25/01/2019)
Ngày 24/1, các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự ...