Phiên họp thứ 44, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

(20/04/2018)
Ngày 19/4, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 44, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Triển khai kế hoạch tiêu thụ và xuất khẩu nông sản năm 2018

(20/04/2018)
Ngày 20/4, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch tiêu thụ và xuất khẩu nông sản năm 2018.

Hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh

(20/04/2018)
Ngày 20/4, Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh Sơn La năm 2018 đã tổ chức Hội nghị lần 2.

Tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh

(19/04/2018)
Ngày 19/4, Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND và UBND cấp tỉnh.

Tập huấn về phương pháp đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

(19/04/2018)
Ngày 18/4, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Ban Chỉ đạo 94 Trung ương - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn về phương pháp đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ...

Hội nghị thực hiện kế hoạch xuất khẩu nông sản tỉnh Sơn La sang thị trường Trung Quốc năm 2018

(18/04/2018)
Ngày 18/4, Sở Công Thương tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị thực hiện kế hoạch xuất khẩu nông sản tỉnh Sơn La sang thị trường Trung Quốc năm 2018.

Đoàn công tác Sở Thông tin, Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hủa Phăn thăm và làm việc tại tỉnh ta

(07/04/2018)
Ngày 6/4, Đoàn công tác Sở Thông tin, văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) do đồng chí Khăm-sinh Lát-đa-vông, Giám đốc Sở làm Trưởng Đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh ...

Phiên họp thứ 43, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

(07/04/2018)
Ngày 6/4, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 43, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị triển khai Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017

(07/04/2018)
Ngày 6/4, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/1/2018 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác ...