Hội nghị toàn quốc Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(23/05/2016)
Ngày 16/5/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học ...

Sơn La tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo tồn đa dạng sinh học

(08/03/2016)
Nhằm bảo vệ các loài động, thực vật và bảo tồn đa dạng sinh học, Tỉnh Sơn La đã xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020. Đồng thời, tỉnh cũng đang triển khai ...