Xuân ấm Chiềng Sơ

(28/01/2019)
Trong tiết trời se lạnh cuối đông, chúng tôi về Chiềng Sơ (Sông Mã) ghi nhận cách làm, cách vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Điều dễ nhận thấy nhất là con đường lầy ...

Chiềng Khương sau một năm đạt chuẩn nông thôn mới

(10/08/2018)
Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp trở lại xã Chiềng Khương (Sông Mã), đúng một năm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với những gì hiện hữu, chúng tôi hiểu cấp ủy, chính ...

Chiềng Khoong huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

(03/08/2018)
Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Khoong (Sông Mã) đã đạt được nhiều kết quả khả quan, kinh tế - xã hội phát triển đời sống người dân ngày một ...

Chiềng Sơ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

(25/06/2018)
Thời gian qua, xã Chiềng Sơ (Sông Mã) đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ...

Chiềng Sơ tập trung nguồn lực xây dưng nông thôn mới

(22/06/2018)
Trong những năm qua bằng sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Chiềng Sơ đã thật sự có bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng ...

Phong trào làm đường nội bản ở Nà Nghịu

(06/06/2018)
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Nà Nghịu (Sông Mã) đã tập trung chỉ đạo xây dựng các tuyến đường nội bản, liên bản, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện các ...

Huyện Đoàn Sông Mã phát huy sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới

(16/04/2018)
Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Sông Mã mang trong mình nhiệt huyết, hoài bão, tình nguyện cống hiến vì cuộc sống cộng đồng. Nhờ đó, đã có ...

Chiềng Sơ tập trung xây dựng nông thôn mới

(01/02/2018)
Với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong xã, Chiềng Sơ (Sông Mã) trong xây dựng nông thôn mới, hoàn thành 11/19 tiêu chí, tạo ra diện mạo ...

Xây dựng nông thôn mới Sông Mã – Một năm nhìn lại

(16/01/2018)
Năm 2017, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sông Mã tiếp tục nhận được sự quan tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các ...