Nhà nông bạc tỷ

(14/10/2016)
Ngôi nhà dự kiến trên 1 tỉ đồng đang thi công lấp ló sau những hàng cây ăn quả sai trĩu, chính là thành quả bước đầu cho sự cố gắng mày mò, học hỏi của ông Lê Danh ...

LONG NHÃN - ĐẶC SẢN SÔNG MÃ

(08/08/2016)
Huyện Sông Mã có trên 4.268 ha nhãn tập trung chủ yếu ở các xã dọc sông như: Chiềng Khương, Chiềng Cang, Chiềng Khoong, Thị trấn, Nà Nghịu, Chiềng Sơ. Năng suất bình quân hằng năm đạt 6 tấn/ha. ...

Nhãn Vietgap - hướng đi mới ở Sông Mã

(27/07/2016)
Huyện Sông Mã có trên 4 268 ha nhãn, trong đó có trên 500 ha nhãn ghép, sản lượng hàng năm ước đạt khoảng 20 nghìn tấn. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo sản xuất ...

Huyện Sông Mã có 04 ha lúa chiêm xuân nhiễm dầy lưng trắng, dầy nâu

(19/05/2016)
Vụ chiên xuân năm nay huyện Sông Mã gieo cấy 1.588 ha tập trung vào các giống Nếp 87,97,98, ĐT52, HIT, Tám thơm, TBR225, nếp cái hoa vàng, nghị ưu, hương thơm 1.

Số liệu thống kê Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2015

(09/03/2016)
Số liệu thống kê Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2015