Đảng bộ xã Nà Nghịu phát huy vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế

(25/03/2019)
Những năm qua, Đảng bộ xã Nà Nghịu (Sông Mã) đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung hướng về cơ sở, phát huy vai trò của bí thư chi bộ bản trong phát triển ...

Sông Mã mở rộng diện tích trồng nhãn

(12/03/2019)
Những năm gần đây, thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Sông Mã đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển diện ...

Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

(12/03/2019)
hiều năm nay, huyện Sông Mã đặc biệt chú trọng quan tâm triển khai ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, từng bước chuyển dịch cơ cấu sản xuất, góp phần tăng năng suất và nâng cao ...

Đảng bộ Chiềng Khoong: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

(12/03/2019)
Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hằng năm, Đảng bộ xã Chiềng Khoong (Sông Mã) chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên ...

Thị trấn Sông Mã phát triển thương mại, dịch vụ

(27/02/2019)
Những năm qua, thị trấn Sông Mã đã tạo mọi điều kiện thuận lợi khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã ...

Nhãn trái vụ ở Sông Mã

(19/02/2019)
Hai hộ dân ở huyện Sông Mã đã áp dụng thành công kỹ thuật trồng nhãn trái vụ để thu hoạch vào đúng dịp giáp Tết Nguyên đán vừa qua, đem lại thu nhập cao, được nhiều người dân ...

Sông Mã: Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng

(28/01/2019)
Năm 2018, các nhà máy thủy điện, Chi nhánh nước và các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Sông Mã đã tăng cường đầu tư, nâng cấp thiết bị, mở rộng sản xuất ...

Sông Mã chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

(22/01/2019)
Những năm qua, huyện Sông Mã đã triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về nông nghiệp - nông dân - nông thôn; thu hút nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu ...