HĐND huyện Sông Mã đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động

(11/03/2016)
Thời gian qua, Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã đã có sự cải tiến, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri; ...

Huyện Sông Mã làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

(11/03/2016)
Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện Sông Mã và các ngành, các xã được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng các quy định