Sông Mã với công tác bảo tồn các di tích lịch sử văn hoá

(28/11/2016)
Huyện Sông Mã hiện nay có 2 di tích đã được UBND Tỉnh Sơn La xếp hạng di tích lịch sử văn hoá đó là cây đa Mường Hung tại xã Mường Hung và đền thờ Hai Bà Trưng ...