Chiềng Khoong chú trọng cải cách thủ tục hành chính

(09/04/2018)
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Khoong (Sông Mã) đã chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, ...

Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm chữ ký số

(05/04/2018)
Sáng ngày 04/4/2018, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm chữ ký số. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Chinh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền ...

Giới thiệu, Áp dụng Thông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ....

(18/01/2018)
Ngày 15/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin ...

Hướng dẫn quy trình ký số văn bản điện tử sử dụng chứng thư số

(17/01/2018)
Căn cứ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND, ngày 27/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong cơ quan nhà nước tỉnh ...

Họp thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện

(01/09/2017)
Thực hiện Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện. Để triển khai thành lập Trung tâm hành chính công của ...

Ban hành Chỉ thị cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(08/03/2016)
Ngày 01/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.