Họp thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện

(01/09/2017)
Thực hiện Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện. Để triển khai thành lập Trung tâm hành chính công của ...

Ban hành Chỉ thị cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(08/03/2016)
Ngày 01/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.