Nà Nghịu nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính

(21/01/2019)
Thực hiện cơ chế “một cửa” trong cải cách hành chính, cấp ủy, chính quyền xã Nà Nghịu (Sông Mã) đã chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, tạo điều kiện ...

Luật An ninh mạng: Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng

(11/07/2018)
LTS: Luật An ninh mạng được Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Để cán bộ và nhân dân hiểu rõ sự cần thiết của Luật ...

Luật An ninh mạng góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội

(04/07/2018)
LTS: Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ...