Ban hành Chỉ thị cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(08/03/2016)
Ngày 01/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu

(08/03/2016)
Sáng ngày 18/8/2014, tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu năm ...